Autismeteamet

                       


Startside
Nyheder
Forældre - se her!
Kommuner - se her!
Institutioner - se her!
Referencer
Kurser
Henvisningsskema
Tilmeldingsskema
Om autismeteamet
Kontakt os

 

 

Autismeteamet tilbyder specialrådgivning og kurser til forældre samt konsulentbistand og undervisning til kommunale medarbejdere

 Specialrådgivning:

Autismeteamet tilbyder individuel rådgivning med henblik på at støtte barnets/den unges udvikling bedst muligt. Rådgivningen omfatter viden om autisme, kommunikation og adfærd samt vejledning om pædagogiske metoder.

Autismeteamets rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte families behov.  I samtaler med forældre findes strategier til at fremme kommunikativ udvikling og social adfærd, samt strategier til at forebygge eller ændre uhensigtsmæssig adfærd.

Henvisningsskema til specialrådgivning finder du under menupunktet Henvisningsskema.

 

Forældrekurser

Kurser for forældre til skolebørn.

Autismeteamet tilbyder deltagelse i forældrekurser med henblik på at støttebarnets/den unges udvikling bedst muligt. På kurserne vil emnerne autisme, kommunikation og adfærd samt vejledning om pædagogiske metoder være de faste temaer. Derudover vil der være mulighed for efter ønsker fra forældre at tage andre emner op f.eks. søskende, venner o.l.

I grupper af seks til otte familier vil der være god mulighed for erfaringsudveksling med de andre forældre og mulighed for netværksdannelse.

Se nærmere om aktuelt udbudte kurser under menupunktet Kurser

Tilmeldingsskema til kurser finder du under menupunktet Tilmeldingsskema

 

Kurser for forældre til småbørn/førskolebørn .

Autismeteamet tilbyder deltagelse i EarlyBird.

EarlyBird er et tidligt målrettet ”empowerment” forældreprogram udviklet af National Autistic Society i England.

EarlyBird programmet har til formål at reducere forældrenes stress og maksimere barnets muligheder for at udvikle sig ved at:

  • Give forældrene viden om autisme og indsigt i deres barns behov
  • Sætte forældrene i stand til at fremme barnets sociale samspil og kommunikation samt fremme en hensigtsmæssig adfærd
  • Hjælpe forældrene til at udvikle gode rutiner i forhold til at håndtere barnet på et tidligt tidspunkt, så man foregriber udviklingen af en uhensigtssmæssig adfærd

I grupper med seks samilier vil der være god mulighed for erfaringsudveksling med de andre forældre og mulighed for netværksdannelse.

Se nærmere om aktuelt udbudte kurser under menupunktet Kurser.

Tilmeldingsskema til kurser finder du under menupunktet Tilmeldingsskema.

 

Konsulentbistand til kommunale medarbejdere

Autismeteamet tilbyder autismespecifik rådgivning og faglig sparring i konkrete sagsforløb

Vi har viden om autisme og erfaring fra mange års arbejde med familier med børn og unge med autisme samt erfaring fra samarbejde med kommunerne.

 

Undervisning

Autismeteamet tilbyder individuelt tilrettelagte kurser om autisme, til grupper af familier eller kommunale medarbejdere.

 

Priser:

Konsulentbistand pr. time:  kr. 800,-
Kørsel: Beregnes til statens høje km-takst samt tidsforbrug ud over 15 minutter til 400,- kr. pr time.

Pris for undervisning aftales individuelt afhængig af det ønskede forløb.

Kontakt os for et tilbud. Vi kan træffes på tlf. eller mail.

Du finder os under menupunktet Kontakt os.

 


 

Firmaadresse: Bækkeskovvej 67, 2700 Brønshøj
Send e-mail til webmaster@autismeteamet.dk med spørgsmål eller kommentarer om denne hjemmeside.
Senest opdateret: 31-03-2009