Autismeteamet

                       


Startside
Nyheder
Forældre - se her!
Kommuner - se her!
Institutioner - se her!
Referencer
Kurser
Henvisningsskema
Tilmeldingsskema
Om autismeteamet
Kontakt os

 

 

Autismeteamet tilbyder individuel rådgivning og kurser til familier

 Individuelt rådgivningsforløb til forældre

Autismeteamet tilbyder individuel rådgivning med henblik på at støtte barnets/den unges udvikling bedst muligt. Rådgivningen omfatter viden om autisme, kommunikation og adfærd samt vejledning om pædagogiske metoder.

Autismeteamets rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte families behov.  I samtaler med forældre findes strategier til at fremme kommunikativ udvikling og social adfærd, samt strategier til at forebygge eller ændre uhensigtsmæssig adfærd.

Har du og din familie brug for et rådgivningsforløb er i meget velkomne til at kontakte os for yderligere information.

 

Forældrekurser

Kurser for forældre til skolebørn

Autismeteamet tilbyder deltagelse i forældrekurser med henblik på at støttebarnets/den unges udvikling bedst muligt. På kurserne vil emnerne autisme, kommunikation og adfærd samt vejledning om pædagogiske metoder være de faste temaer. Derudover vil der være mulighed for efter ønsker fra forældre at tage andre emner op f.eks. søskende, venner o.l.

I grupper af seks til otte familier vil der være god mulighed for erfaringsudveksling med de andre forældre og mulighed for netværksdannelse.

Se nærmere om aktuelt udbudte kurser under menupunktet Kurser.

 

Kurser for forældre til småbørn/førskolebørn

Autismeteamet tilbyder deltagelse i EarlyBird.

EarlyBird er et tidligt målrettet ”empowerment” forældreprogram, der er udviklet af National Autistic Society i England.

EarlyBird programmet har til formål at reducere forældrenes stress og maksimere barnets muligheder for at udvikle sig ved at:

 

  • Give forældrene viden om autisme og indsigt i deres barns behov

  • Sætte forældrene i stand til at fremme barnets sociale samspil og kommunikation samt fremme en hensigtsmæssig adfærd

  • Hjælpe forældrene til at udvikle gode rutiner i forhold til at håndtere barnet på et tidligt tidspunkt, så man foregriber udviklingen af en uhensigtsmæssig adfærd

I grupper med op til seks familier vil der være god mulighed for erfaringsudveksling med de andre forældre og mulighed for netværksdannelse.

Se nærmere om aktuelt udbudte kurser under menupunktet Kurser

 Er du og din familie interesseret i et kursus, er i meget velkomne til at kontakte os for yderligere information

 

Ved ønske om rådgivning eller forældrekurser

 

  • Du kan kontakte den kommunale sagsbehandler med henblik på betaling og henvisning – se henvisningsskema.
  • Du kan vælge selv at betale og kan i det tilfælde kontakte os pr. telefon eller e-mail. Du er også velkommen til at bruge henvisningsskemaet og udfylde de felter, der er relevante.

 

Firmaadresse: Bækkeskovvej 67, 2700 Brønshøj
Send e-mail til webmaster@autismeteamet.dk med spørgsmål eller kommentarer om denne hjemmeside.
Senest opdateret: 31-03-2009