Autismeteamet

                       


Startside
Nyheder
Forældre - se her!
Kommuner - se her!
Institutioner - se her!
Referencer
Kurser
Henvisningsskema
Tilmeldingsskema
Om autismeteamet
Kontakt os

 

Lidt om Autismeteamet

Autismeteamet er etableret af socialrådgiver Hanne Adler Olsen og de pædagogiske konsulenter Anne Hartvig Nielsen og Marianne Fryd, og drives som en privat konsulentvirksomhed. 

Hanne Adler Olsen er uddannet socialrådgiver fra Roskilde Universitetscenter, og har arbejdet som socialrådgiver i primærkommuner i mange år. 

I femten år har Hanne arbejdet som rådgiver i forhold til familier med børn med handicap. De seneste knap tre år som socialfaglig konsulent på Frederiksborg Amts Rådgivning for børn og voksne med handicap.

Hanne har erhvervet bred erfaring på handicapområdet og specialerfaring inden for autismeområdet.  

Anne Hartvig Nielsen er uddannet socialpædagog fra Bagsværd Socialpædagogiske Seminarium. Mange års arbejde som pædagog og stedfortræder i specialbørnehaver og døgntilbud for unge med handicap har givet en stor viden og erfaring om autisme og andre handicap.

Anne har et års videreuddannelse fra Socialpædagogisk Højskole og har gennemgået mange relevante kurser i forhold til autisme bl.a. Ados og Boardmaker.

De seneste otte år har Anne arbejdet som pædagogisk konsulent på en rådgivningsinstitution i Frederiksborg Amt og har her erhvervet viden og erfaring i arbejdet som konsulent og som oplægsholder.   

Marianne Fryd  er uddannet socialpædagog fra Hindholm Socialpædagogiske Seminarium.  Mange års arbejde som pædagog, afdelingsleder og stedfortræder for forstander i dag- og døgntilbud for børn og unge har givet en stor viden og erfaring om autisme og andre handicap.

Marianne har et års videreuddannelse fra Socialpædagogisk Højskole og har gennemgået mange relevante kurser i forhold til autisme bla. Ados og Boardmaker.

De seneste otte år har Marianne arbejdet som pædagogisk konsulent på en rådgivningsinstitution i Frederiksborg Amt og har her erhvervet viden og erfaring i arbejdet som konsulent og som oplægsholder. 

Vi har alle tre licens fra National Autistic Society i England til at gennemføre EarlyBird forældrekursus. 

Vi har været med til at oprette det tidligere rådgivningstilbud på autismeområdet på Rådgivningen for børn og voksne med handicap i det tidligere Frederiksborg Amt. 

Ud over en høj  grad af faglig kompetence og et godt teamsamarbejde har Autismeteamet en særlig styrke i kraft at en god portion humoristisk sans og en positiv tilgang til opgaver og udfordringer. 

Ud over vores virke i Autismeteamet er vi alle tre ansat i kommuner i Hovedstadsregionen. 

Vores tilgang til børn og unge med autisme er, at de først og fremmest er børn og unge mennesker. De er lige så unikke, individuelle og specielle som alle andre børn og unge. Dernæst har de en Autisme Spektrum Forstyrrelse.

 


 

Firmaadresse: Bækkeskovvej 67, 2700 Brønshøj
Send e-mail til webmaster@autismeteamet.dk med spørgsmål eller kommentarer om denne hjemmeside.
Senest opdateret: 31-03-2009